Trans­port

Weels er behjel­pe­lige med trans­port for ulike formål. Vi dispo­nerer egen kranbil som har en nytte­last på 10 tonn, samt en varebil med stor vare­henger. Vi leier også inn trans­port og koor­di­nerer dette med leve­ran­dører og kunder dersom det er behov for dette.

Vi har gode avtaler med lokale trans­port­sel­skap, og ingen oppdrag er for store eller små. Det er som hoved­regel kun ved kjøp av varer og tjenester via Weels betong og plast at vi orga­ni­serer trans­port.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.