Trykkrør PE/PVC

Vårt lager­sor­ti­ment er tilpasset kravene for vann­led­ninger. PVC trykkrør SDR21, PN12,5 i 110 og 160mm med Nordic Poly­mark serti­fi­se­ring. Rørene er 6m lange med muffe og power­lock pakning. Større dimen­sjoner på fore­spørsel.

PE100 trykkrør har SDR11 verdi, PN16 og leveres på kveil fra 20mm-75mm. I rette lengder lager­fører vi 110mm og 160mm, lednin­gene er 6m lange. Rørene er Nordic Poly­mark serti­fi­sert. I tillegg til vann­led­ninger har vi de fleste kveilrør med brun stripe til avløp.

Vi har lager­ført deler til hele sort­i­mentet.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.