Over­vanns­renner

Vi har lager­ført et sort­i­ment med Recyfix over­vanns­renner som dekker de fleste behov. Det er alltid et spørsmål om belast­ning og hvor mye rennene skal tåle. Recyfix rennene er av meget god kvalitet og vi har valgt å lager­føre disse i 2 ulike stør­relser med ulike bruks­om­råder. Den minste renna er 10cm bred og dekker belast­nings­klasse C250 som tilsvarer belast­ningen fra en lett lastebil. Perfekt der det er mindre trafikk. Som i gårds­plasser, foran garasje osv. Disse rennene har kompo­sitt rist, noe som gjør at ristene ikke ruster og forblir sorte over lang tid. Det anbe­fales at rennene settes i jord­fuktig betong. Vi har også en kraf­ti­gere renne fra samme produ­sent som har rist i støpe­jern. Denne er 15cm bred og har belast­nings­klasse E600, noe som tåler aksel­trykket til større trucker, lastebil m.m. Denne er spesielt egnet der det er stor belast­ning. Indu­s­tri­om­råder, laste­bil­port, langs større parke­rings­plasser osv. Vi har også sand­fang med slam­spann til disse rennene på lager.

Vi har også god tradi­sjon med å levere ASR slisse­renner i betong. Disse har den høyeste belast­nings­klassen og brukes på alt fra mindre områder med stor belast­ning, samt flyplasser, indu­s­tri­om­råder. Produkt­ut­valget i dette sort­i­mentet er også ganske stort. Man har egne elementer til utløp, inspek­sjon og det kan også lages sand­fang. Ta kontakt for løsninger.

Vi fører også et fullt sort­i­ment fra Aco på fore­spørsel. Dette er renner av poly­mer­be­tong De mest stan­dar­di­serte rennene som Multi­line V100, V150 og V200 finnes på lager på Garder­moen og vi frem­skaffer disse på kort varsel ved behov. Aco sitt sort­i­ment er enormt og dekker de aller fleste behov.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.