Over­vann og spill­vann

Produkt­om­rådet omfatter glatte overvann/spillvannssrør og deler. Vi lager­fører hele sort­i­mentet i PP mate­riale fra 75mm ‑315mm. 400 og oppover på fore­spørsel. Vi har også enkelte dimen­sjoner av rør i PVC. Vi har også dobbelt­veg­gede plastrør i dimen­sjoner mellom 110 og 600 på lager. Disse kan være både innvendig og utvendig målt. 600mm og oppover har vi på bestil­ling. Vi har også et utvalg av deler til sort­i­men­tene i DV.

Alle våre rør og deler er NS godkjente og har Nordic Poly­mark godkjen­ning med rings­tivhet SN8 der dette er et krav.

Et full­verdig og komplett system med inspeksjonskummer/stigerør/lokk i de fleste vari­anter ihht kommunal stan­dard er lager­ført til enhver tid. Herunder stake­spyle­punkter, renne­kummer og topp­løs­ninger til dette, både kjøre­sterke og for plas­se­ring i grønt­arealer.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.