Kabelrør

Kabelrør sort­i­mentet er stort med tanke på at alle dimen­sjoner leveres i ulike farger. Vi har dobbelt­veg­gede kabelrør på kveil med trekke­tråd i 50mm, 75mm, 110mm og 160mm. I 110mm og 160mm har vi også dobbelt­veg­gede rette 6m lengder.

Av glatte kabelrør fører vi 40mm DL kabelrør på kveil, samt hele 6m lengder av 110, 125 og 160mm i PP/PVC. Disse er i SN8 kvalitet.

Som tilleggs­pro­dukter innen kabel­vern har vi til enhver tid muffer, lang­bend, flex­i­bend, kabel­bånd, varsel­bånd, kabel­dekk­bord og delbare kabelrør (snipp og snapp 110 og 160mm)

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.