Isolerte trykkrør

I frost­ut­satte områder kan det være behov for preiso­lerte rør til vann og avløp. Vi lager­fører marke­dets mest energi­ef­fek­tive frost­sikre rør med varme­kabel.

Preiso­lerte vann­led­ninger i 32mm og 40mm og avløps­led­ninger i 40mm. Andre dimen­sjoner på fore­spørsel. Vi har også styre­enhet på lager til enhver tid. Ta kontakt for løsninger, det er kort leve­ringstid på ikke lager­førte dimen­sjoner.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.