Messing og Isiflo

Isiflo messing­kob­linger er godkjent for drikke­vann opp til 40 °C av Norges Bygg­forsk­nings­in­sti­tutt. Sort­i­mentet er omfat­tende, men vi lager­fører de aller mest benyt­tede produkter for et komplett VA-anlegg. Vårt dimen­sjons­spekter strekker seg fra 20mm til 63mm. Vi har tipp­u­nioner, albuer, bakke­kraner, t‑rør, unioner, spin­de­l­for­len­gere med mer.

Tilhø­rende messing­pro­dukter for å bygge de aller fleste løsninger finner du på Weels i Råde. Vi kan også pakke ferdig messingen for deg om du trenger det. Isiflo- produk­tene er strekk­faste, har økt gods­tyk­kelse for lang levetid, er sjøvanns­be­stan­dige og kan også brukes til gass.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.