L‑støttemur betong

L‑støttemur tilbys i et bredt spekter av vari­anter. Disse dimen­sjo­neres etter bruks­om­råde. Vi skiller mellom 2 hoved­ka­te­go­rier: Kjøre­sterke 20KN/m2 og grønt­areal 4KN/m2, alt ettersom hvor muren skal plas­seres.

L mur som kun skal brukes i forbin­delse med oppar­bei­delse av grønt­areal eller gang­tra­fikk bak muren har litt mindre arme­ring og litt tynnere gods. Vi leverer på fore­spørsel høyder fra 40cm til 300cm, også opp til 400cm kan produ­seres. Elemen­tene er 2m lange som stan­dard, men det kan også produ­seres på mål. I tillegg kan det produ­seres skråmur og hjørner

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.