Kabel- / trekkekummer

Større bruk av kabelkummer i forbindelse med kabel legging har blitt en realitet de senere år.
Både stat, kommune og private har sett nytteverdien av å kunne ha en lett adkomst til knutepunkter i kabeltraséen. Kabelgrøfter har ofte varierende mengder med kabel, alt i fra den enkleste fiberkabel/signalkabel til store hovedstrømkabler.

Weels Betong & Plast AS har i sitt sortiment et utvalg som tilfredsstiller alle disse behovene slik at det er mulig å variere med valg av kummer.

Generelt

Produkter som renneseksjoner, vannkummer og sandfang som i betydelig grad forenkler anleggsarbeidene. Fordelen med prefabrikerte kummer kan stort sett oppsummeres slik:

  • Fremdriften på anlegget økes, fordi arbeidet reduseres til montering.
  • Kvaliteten på renner og forankringskonsoller vil være bedre enn ved plass-støpte løsninger.
  • Fleksible tilkoblinger i kumveggen opptar setningsforskjeller mellom rør og kum uten rørbrudd eller lekkasje i kummen.