Isola­sjon og grunnmur

Weels lager­fører grunnmursplast/Platon, XPS med fals 50mm og ther­modren. I tillegg har vi kant­lister, spiker/slagnit og fugemasse/lim. I vinter­halv­året har vi også vinter­matter på lager.

Jackon Ther­modren® produ­seres i trykk­sterk Jack­opor® 100. Platen har hori­son­tale og verti­kale hull som sørger for uttør­king av kjel­ler­muren og optimal drene­ring av fukt og vann. Gevinsten er tørr og varm kjeller, sunt inne­klima og bedre bokom­fort.

Platene monteres på grunnmur/kjellervegg og har fiberduk ferdig påmon­tert. Platene festes med feste­plugger.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.