Weels Betong & Plast er Isodren sitt utsalgssted i Østfold.

FULL KONTROLL på vann, fukt, energitap og radon

I ett og samme produkt løser  ISODREN®  alle problemer knyttet til vann, fukt, energitap og radongass:

  • Drenering og kapillærbryting – slik at vann ikke blir stående i konstruksjonen.
  • Fuktsikring – slik at fukt ikke trekker inn i konstruksjonen.
  • Utvendig isolering – sikrer både mot energitap og gir en temperert konstruksjon uten fuktskader.
  • Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur.
  • Radonsikring som innfrir forskriftenes krav.

ISODREN ® er SINTEF-GODKJENT – og mer enn 30 års bruk viser at det fungerer.

 

Les mer på ISODREN.no