Fiberduk/Geonett

Fiberduk finnes i mange bruks­klasser og stør­relser. Weels lager­fører TS1, TS2 og TS3. TS4 og TS5 skaffes på fore­spørsel. Bredden varierer fra 1m‑5,25m og rullene er fra 100–180m. Fiber­duken finnes både i sort og hvit, litt avhengig av bruks­klasse og bredde.

Som tilleggs­pro­dukt har vi også Agroduk som hindrer frem­vekst av ugress, også kalt planteduk. Vi lager­fører også geonett til stabi­li­se­ring og forsterk­ning av bærelag i forbin­delse med bygging av veier, parke­rings­plasser, baner og andre arbeids­platt­former når grunnen er ustabil. Disse har vi både i 20KN og 30KN, med ulike maske­stør­relser på fore­spørsel.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.