Butikk og diverse

Hos Weels har vi et stort utvalg butikk­varer som hører til vårt produkt­sor­ti­ment. Verktøy, feste­ma­te­riell, merke­spray, sili­kon­spray, arbeids­red­skap, hansker, kumspett m.m

Varer utover vårt sort­i­ment kan bestilles og leveres som regel hos oss i Råde påføl­gende dag.

Fotskra­pe­ri­ster til inngangs­par­tier, trafikk­sik­rings­pro­duker, spesial­varer for tilbake­slag, nivåre­gu­le­ring og mengde­re­gu­le­ring av over­vann er tilgjen­gelig på fore­spørsel.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.