Betongvarer, Weels

Betong­varer

Weels betong og plast har lang tradi­sjon med å føre kvali­tets­sik­rede og godkjente betong­pro­dukter fra norske aner­kjente produ­senter. Produkt­om­rådet strekker seg fra kummer tiltenkt komplette VA anlegg, veisik­rings­pro­dukter og over­vanns­hånd­te­ring.

Vi har et stort sort­i­ment på lager i Råde til enhver tid. Av kumdi­men­sjoner har vi DN400 til DN2000 lager­ført. Med DN2500 og DN3000 på bestil­ling enn så lenge. Kabel­kummer, renne­kummer, vann­kummer, sand­fang og andre spesial­pro­dukter er endel av vårt lager­sor­ti­ment. Samt alt av justeringsringer/kumringer og komplette topp­løs­ninger til hver dimen­sjon. Betongrør DN150-DN2000 og fordrøy­nings­ma­ga­siner i betong leveres på fore­spørsel.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.

Betongvarer, Weels