Armatur og blåtøy

Weels leverer både stan­dard faste ventiler, 3veis og 4veis, eller skred­dersyr de aller fleste løsninger med løse flense­deler og dekker et stort spekter av produkter, det være seg komplette vann­verks­ar­ma­turer, ulike typer brann­kummer, anbo­ring gjen­ge­fritt eller stan­dard deler og skjøt av vann­led­ninger.

Vi lager­fører ventiler og tilbehør, samt deler til å kunne levere­kom­plette vann­kummer på kort varsel. Vi har det meste av stan­dard­deler i DN100,150 og 200 på lager.

Weels tilbyr komplette VA-anlegg og tar jobben med bereg­ning og bestil­ling av ulike typer pumpe­sta­sjoner fra våre aner­kjente leve­ran­dører. Vi har også fritt­stå­ende våtopp­stilte grøfte­pumper på lager i Råd.

Brann­vann­s­tanker, fordrøy­nings­ma­ga­siner, olje/lamellutskillere i plast, glass­fiber og betong er også å få på fore­spørsel.

Klikk her for å se sort­i­mentet i vår produkt­ka­talog.