Histo­rien til Weels

Øystein Weel er grün­deren bak Weels Betong & Plast AS.

Weels Betong & Plast AS startet opp i 1998. Øystein var tidli­gere maskin­holder og entre­prenør. Hoved­sa­kelig med arbeid for land­bruket. Derfor ble det i start­fasen til Weels Betong & Plast satset på varer og tjenester til nettopp land­bruket.

Øystein hadde et stort kontakt­nett­verk i land­bruks­bran­sjen, men brukte mye tid opp mot kommuner, samt de gamle vegsta­sjo­nene til Statens Vegvesen. Hans store styrke har alltid vært at han er ærlig, uredd og bane­bry­tende i sin filo­sofi om at Weels Betong & Plast alltid skal kunne levere komplette VA-anlegg.

Weels Betong & Plast har hatt en sunn vekst, og blitt større for hvert eneste år. Vi er i dag 11 personer som har arbeids­plassen vår her.

Øystein og hans kone Lisbeth har bygget opp Weels Betong & Plast. De har har nå blitt pensjo­nister, men er frem­deles aktive i deler av bedriften.

Deres hold­ninger og kunn­skaper lever videre i dag. I 2018 feiret bedriften sitt 20 års jubi­leum – og det samme året fylte Øystein 70 år.