Er du vår nye VA selger i Weels avde­ling Bergen?

I forbin­delse med oppstart av ny avde­ling i Bergen trenger vi flere dyktige ansatte!!

Liker du kunder som vet hva de vil ha?  

Bergen og omegn er i stadig utvik­ling og innen VA vil det skje enormt mye fram­over. Denne utvik­lingen skal Ahlsell selv­sagt være med på! Vår stra­tegi er blant annet å vokse! Vi søker etter en VA selger til vår nye Weels avde­ling som etab­leres i Godvik. Weels er et heleid selskap i Ahlsell-konsernet. Du vil jobbe tett med VA teamet i Ahlsell der 14 dyktige medar­bei­dere vil intro­du­sere deg til nye kunder. Weels er Ahlsell sin spesia­list på kummer og betong. Vi tilbyr spen­nende utvik­lings­mu­lig­heter og gode betin­gelser.

Ønsker du å jobbe i en bedrift med et sterkt fagmiljø og enga­sjerte kolle­gaer? Sammen med dine nye kolle­gaer vil du jobbe tverr­faglig og selge mer enn betong­pro­dukter. Likevel tør vi påstå at vi jobber like mye med mennesker som vi gjør med produkter. I denne rollen ser vi etter deg som er åpen for ulike menneske­typer og deres rolle. Du kommer lett i kontakt med nye bekjent­skaper og liker å spre positiv energi der du er.

Sjekk ut finn annonsen i lenken: Liker du kunder som vet hva de vil ha? | FINN.no