Weels Betong & Plast AS

Leve­randør av komplette VA-anlegg.

Avd. Råde

Fra våre lokaler i Råde forsyner vi hoved­sa­kelig entre­pre­nører, kommuner, land­bruk og vegvesen. Lokalt har vi hele Østfold og Akershus som nedslags­felt, men vi leverer også over hele Østlandet.

Avd. Godvik

Fra vår nye avde­ling i Godvik leverer vi ferdig­mon­terte betong­kummer og øvrige kumpro­dukter til VA-markedet i Vest. Avde­lingen er samlo­ka­li­sert med Ahlsell Godvik og er dermed et senter for alt innen VA-mate­riell.

Våre tjenester og produkter

Vi leverer komplette VA-anlegg, og besitter eksper­tise og kompe­tanse på alle områder innenfor vårt fagfelt. I tillegg fører vi rense­an­legg, trykk­avløp, pumpe­sta­sjoner, glass­fi­ber­tanker, olje­ut­skil­lere, støtte­murer m.m.

Weels er eksperter på prefab­rik­kerte kummer i både plast og betong, og har fasi­li­teter, utstyr og kompe­tanse innen monte­ring, kjerne­bo­ring og ekstru­der­svei­sing.

Betong­varer

Kummer tiltenkt komplette VA-anlegg, veisik­rings­pro­dukter eller over­vanns­hånd­te­ring.

Plastrør og deler

Plastrør og deler

Vi forhandler plastrør og deler fra mange aner­kjente produ­senter, fra både inn og utland.

Isolasjon og grunnmur

Isola­sjon og grunnmur

Weels lager­fører grunnmursplast/Platon, XPS med fals 50mm og ther­modren. I tillegg har vi kant­lister, spiker/slagnit og fugemasse/lim.

Butikk og diverse

Butikk og diverse

Kom innom butikken vår på Råde for å se sort­i­ment eller bare for å slå av en hyggelig prat.

Messing og isiflo

Messing og isiflo

Weels lager­fører de aller mest benyt­tede produk­tene for et komplette VA-anlegg.

Armatur og blåtøy

Armatur og blåtøy

Vi leverer stan­dard faste ventiler, 3‑veis og 4‑veis, eller skred­dersyr løsninger med løse flense­deler.

Transport

Trans­port

Vi dispo­nerer egen kranbil som har en nytte­last på 10 tonn, samt en varebil med stor vare­henger.

L‑støttemur betong

L‑støttemur tilbys i et bredt spekter av vari­anter. Disse dimen­sjo­neres etter bruks­om­råde.

Fiberduk

Fiberduk

Vi har TS1, TS2 og TS3 på lager, mens TS4 og TS5 skaffes på fore­spørsel.

Gategods

Gate­gods

Rammer og lokk fra Ø200 til Ø1000 samt topp­løs­ninger for sluk og over­vann.

Nyheter fra Weels